Pdf Kitap

Ücretsiz olarak E-kitap indirebilir veya okuyabilirsiniz.

Mustafa Kemal Atatürk Klaus Kreiser

Kısa zaman içinde elinize ulaşan üçüncü baskı, aslen Almanca konuşan bir okur kitlesi için kaleme alınmış bu kitabın çevrilip yayımlanması uğrunda harcanan yoğun emeğin karşılığıdır.

Birçok okurumuz, kitabın bazı yeni veya az bilinen konulara temas etmesini övgüyle karşıladı. Kimisi ise bu biyografinin Mustafa Kemal’in ve çağdaşlarının belli başlı bütün konuşma, söz ve demeçlerini “orijinal hali ile” içermesinden özel bir memnuniyet duydu. Bu arada kaçınılmaz olarak ortaya çıkan, güç anlaşılır Osmanlıca sözcüklerin açıklanma işini çevirmen üstlendi. Bu vesileyle Dilek Zaptçıoğlu’na metne koyduğu çok sayıda açıklayıcı dipnot için de teşekkür etmek isterim.

Editörüm Tanıl Bora’ya, bu kitabın ortaya çıkmasına harcadığı büyük emek için buradan tekrar teşekkürlerimi göndermeyi borç bilirim.

İkinci baskı, kimi maddi ya da gözden kaçmış hatanın düzeltilmesine vesile olmuştur. Metinlerimizi eleştirel bir gözle okuyup, doğru olmadığını gördüğü başka noktalara dikkat çekmek isteyen okurlarıma ise, şimdiden teşekkür ediyorum.

KLAUS KREISER
Berlin, Eylül 2010
İmlâ ve İsimlere Dair Bir Not

Türkçe’nin 1928’de Latin alfabesine geçişten önceki yazımı hususunda, bilim camiasında alışılagelmiş özel işaretleri burada kullanmadım. Şahıs adlarında eski imlâ kurallarına uymayı tercih ediyorum: “Ahmet” ve “Mehmet” yerine “Ahmed” ve “Mehmed” gibi. 1935’te soyadı alanlar kitapta ilk zikredildiklerinde genellikle bu soyadları ve biyografik verileri ile yer alıyor. Ad dizini, yerleşik isimlerden yola çıkıp resmî adlara gönderme yapıyor (örn. “İnönü”den “İsmet İnönü”ye). Coğrafî dizin, içerdiği göndermelerle eski şehir ve mekân adlarının takibini kolaylaştırıyor (örn. “Manastır, bugünkü Bitola” gibi).
Türkçe Baskıya Önsöz

Esasen Almanca konuşan okurlar için kaleme alınmış bir Atatürk biyografisi Türk okurlar için de ilginç olabilir mi? Buna okurun kendisi karar verecektir. En kötü ihtimalle yazar, Mithat Cemal Kuntay’ın heykeltıraş Canonica’ya hitaben yazdığı mısraların muhatabı olacaktır:

Elbette bilirsin Onu herkes gibi kimdir,

Lâkin O’nu sen anlayamazsın: O bizimdir.


Updated: 19 Şubat 2018 — 13:51

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pdf Kitap © 2017 Frontier Theme