Pdf Kitap

Ücretsiz olarak E-kitap indirebilir veya okuyabilirsiniz.

Kategori: Genel

Ateşin Varisi Sarah J. Maas

Aşağısında kalan sokakta pazar muhafızları durup sohbet ederken Celaena çenesini ellerinin arasına aldı. Bu krallıktaki tüm muhafızlar gibi adamların hepsinin üzerinde hafif zırh ve epeyce silah vardı. Söylentiye göre Wendlynite askerleri Feyler tarafından acımasız, kurnaz ve çevik olmak üzere eğitilmişti. Celaena birçok nedenden dolayı askerlerin bu vasıflara gerçekten sahip olup olmadıklarını öğrenmek istemiyordu. Askerlerin -her […]

Kadro Hareketi Merdan Yanardağ

: Dünyada ve Türkiye’de Ulusçu Sol ve Üçüncü Yol Arayışının İdeolojik Kaynakları Yazar: Siyasal düşünce tarihimizde özgün bir yeri olan, dahası dünya ölçeğinde önemli bir fikir ve siyaset akımının öncülüğünü yaptığını düşündüğüm Kadro Dergisi ve Kadro Hareketi hakkında Türkiye’deki ilk çalışma olan elinizdeki kitabın yeni bir baskısının yapılıyor olması beni fazlasıyla mutlu etti. Mutlu etti […]

Nazım Hikmet Asım Bezirci

Ede­bi­yat ta­rih­çi­si, eleş­tir­men, çe­vir­men ve ya­zar Asım Be­zir­ci, yet­mi­şi aş­kın ki­ta­ba im­za at­mış­tır. Bir ka­rın­ca ça­lış­kan­lı­ğı ile ve in­ce bir sa­bır­la or­ta­ya çı­kar­dı­ğı eser­ler, kül­tür dün­ya­mı­za ya­pıl­mış bü­yük kat­kı­nın ifa­de­si­dir. An­cak onun kat­kı­sı­nı, eser­le­riy­le sı­nır­lı gör­mek ya­nıl­gı olur. Be­zir­ci, eser­le­ri ve çe­vi­ri­le­ri­nin ya­nı sı­ra, bü­yük bir emek ve­re­rek baş­ta Nâ­zım Hik­met ol­mak üze­re, bir­çok önem­li […]

Vejetaryen Han Kang

Karım vejetaryen oluncaya dek onun özel bir insan olduğunu hiç düşünmemiştim. Dürüst olmak gerekirse, ilk gördüğümde bana hiç de çekici gelmemişti. Orta boyu, ne uzun ne kısa saçları, ölü hücrelerle dolu soluk cildi, çıkık elmacık kemikleri, modern görünmekten korkuyormuşçasına sade kıyafetleri bilmem gereken her şeyi özetliyordu. Gördüğüm en sade siyah ayakkabılarla beklemekte olduğum masaya doğru […]

Cemil Kavukçu Temmuz Suçlu

Perdeyi aralayıp dağa baktı. Gecenin bu ilerlemiş saatinde ne eteklerine yayılmış kentin şakır şakır ışıkları ne de tepelere doğru tırmanan konduların dağınık cılız ışıkları kalmıştı. Pencerenin önünde, yemek masasını çevreleyen sandalyelerden birinde oturuyordu. Salon karanlıktı. Gecenin kendine özgü boğuk, uzak, gizemli seslerini dinleyerek sigara içiyordu. Yerdeki şarap şişesini boğazından kavrayıp perdenin aralığından sızan donuk ışığa […]

Mustafa Kemal Atatürk Klaus Kreiser

Kısa zaman içinde elinize ulaşan üçüncü baskı, aslen Almanca konuşan bir okur kitlesi için kaleme alınmış bu kitabın çevrilip yayımlanması uğrunda harcanan yoğun emeğin karşılığıdır. Birçok okurumuz, kitabın bazı yeni veya az bilinen konulara temas etmesini övgüyle karşıladı. Kimisi ise bu biyografinin Mustafa Kemal’in ve çağdaşlarının belli başlı bütün konuşma, söz ve demeçlerini “orijinal hali […]

Eyvah İş Görüşmesi: Başaraılı Bir İş Görüşmesi İçin Rehberiniz

Yazar: Hakan Yaman & Ahmet Şerif İzgören Yıllar önce kitabın sonsözünü yazdığımda, yazdım ve bitti zannetmiştim. Meğerse hiçbir şeyin son sözünü sen söyleyemiyormuşsun, onu öğrendim. Hakan süper bir sporcuydu, kendine iyi bakar, olabildiğince bu teknoloji, radyasyon şu bu gibi şeylerden uzak durmaya çalışırdı. Bir gün aradı, “Şerif ben kanser oldum”’ dedi. Kötü türü ve çok […]

Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi Daniel Klein

: Epikuros’la Felsefi Yolculuklar Yazar: Yunan adası Hydra’daki Kamina Köyü’nde bulunan Dimitri’nin tavernasında, taraçanın en ucundaki tahta masada oturuyor. Kulağının arkasına, buraya gelirken zor bela kopardığı bir lavanta filizini sıkıştırmış. Genellikle masada sohbetin kesildiği anlarda filizi alıyor, kokluyor ve tekrar kulağının ardına sıkıştırıyor. Sapında kalaydan bir kız başı –tapınağı tanrıça Artemis’e adanmış Karya’dan bir figür– […]

Pdf Kitap © 2017 Frontier Theme