Pdf Kitap

Ücretsiz olarak E-kitap indirebilir veya okuyabilirsiniz.

Kadro Hareketi Merdan Yanardağ

: Dünyada ve Türkiye’de Ulusçu Sol ve Üçüncü Yol Arayışının İdeolojik Kaynakları Yazar:

Siyasal düşünce tarihimizde özgün bir yeri olan, dahası dünya ölçeğinde önemli bir fikir ve siyaset akımının öncülüğünü yaptığını düşündüğüm Kadro Dergisi ve Kadro Hareketi hakkında Türkiye’deki ilk çalışma olan elinizdeki kitabın yeni bir baskısının yapılıyor olması beni fazlasıyla mutlu etti.

Mutlu etti çünkü bu kitap benim hem ilk akademik çalışmam hem de yaygın okuyucuya hitap eden yayımlanmış ilk kitabım olması bakımından hayatımda özel bir yere sahiptir. Hikâyesini, hemen bir sonraki sayfadan başlayan, “İkinci Baskıya Önsöz” bölümünde ayrıntılarıyla anlattım.

“İkinci Baskıya Önsöz” bölümü, kitabın yeni baskısına ilişkin bütün ön bilgileri içeriyor ve okuyucu için bir çerçeve sunuyor. O bakımdan burada tekrarlamaya gerek duymuyorum, ama atlamayın ve mutlaka okuyun diyorum.

İlk baskısı 1988 yılında yapılan, yayınlandığı dönemde hayli tartışılan, hakkında tanıtım, eleştiri ve makaleler yazılan bu kitap, çok sayıda akademik araştırmanın da kaynakçasında yer aldı. Kitap üzerinde daha sonra kapsamlı bir şekilde yeniden çalıştım. Ortaya elinizdeki baskı çıktı. Tümüyle yenilediğimi söyleyebilirim. Bu baskı, ilkinden yaklaşık 20 yıl sonra 2008’de yapılan ikinci baskı ile büyük ölçüde aynıdır. Ancak üçüncü baskı için de önemli katkıların yapıldığını belirtmeliyim.

Elinizdeki kitap akademik derinliği olan bir yakın tarih çalışması olduğu kadar, belki de daha çok önümüzdeki yıllarda tartışılacak güncel bir siyasal analiz denemesidir.

Kadro Hareketi’ni hazırlayan Türk Devrimi ve ideolojisi, Kadro Dergisi’nin doğuşu ve Kadroculuk, sosyalizm ve kapitalizm arasında bir “üçüncü yol” arayışı olarak Kadro Hareketi, bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Kadro’nun Marksizm ile ilişkisi, Sultan Galiyev ve Kadro Hareketi arasındaki ideolojik ve tarihsel bağ, nihayet Yön Hareketi ve Doğan Avcıoğlu…

Bu çalışmada Kadro Hareketi dolayımıyla Türkiye sosyalist hareketinin oluşum dönemini ve Mustafa Suphi liderliğindeki TKP’yi yaratan dinamikleri de inceledim. Ortaya özgün bir tablo çıktığını söyleyebilirim.

Kadro Dergisi ve Kadroculuk bugün hiç olmadığı kadar günceldir. Öyle ki, “ulusalcılık” ya da “ulusal sol”, dahası “Arap sosyalizmi” veya aynı anlama gelmek üzere Baas Hareketi/Partileri gibi kavram ve siyasal akımların gündemde olduğu bir dönemde bir siyasal tarih tarih çalışması kadar güncel bir tartışmanın da zeminini sunmaktadır.

Dolayısıyla; ‘Türk devrimi ve Cumhuriyet ideolojisi’, ‘Kadro Dergisi’nin doğuşu ve Kadroculuk’, ‘Kadro ve sosyalizm’, ‘TKP’nin kuruluşu ve Kadro’; ‘Sultan Galiyev ve Kadro’, ‘Dünyada Kadroculuk’, ‘Yön Hareketi ve Kadro’ gibi başlıklar bu çalışmanın köşe taşlarını oluşturuyor.

Sonuç olarak bu kitabın, Türkiye’nin geleceğinin tartışıldığı bir tarihsel dönemeçte hem siyaset, hem tarih hem de siyaset felsefesi tartışmalarında önemli bir açılım sunacağını düşünüyorum.

Merdan YANARDAĞ
16 Ağustos 2012
II. BASKIYA ÖNSÖZ

Uzun bir aradan (yaklaşık 20 yıl) sonra Türk Siyasal Yaşamında Kardo hareketi isimli/başlıklı kitabımın yeni baskısı yapıldı. Bu kitabın benim için özel bir anlamı var. Öncelikle yayımlanan ilk kitabımdı. Henüz çok genç denilebilecek bir yaşta (26) ve kimi eleştirmelerin ifadesiyle “iddialı” bir işe kalkışmıştım. Benim için büyük bir heyecandı. Baskıdan gelen kitabı elime aldığımda tarifsiz bir mutluluk yaşadığımı hatırlıyorum.

Elinizdeki kitabın temelini, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans (master) eğitimi yaparken hazırladığım aynı başlıklı tez oluşturuyor. Master tezimi 1985-86 öğretim yılında verdim, tezim bir tartışma sürecinin ardından jüri tarafından kabul edildi ve mezun oldum. Ardından dostlarımın önerisi ve teşvikiyle üzerinde yeniden çalışarak yeni bölümler ekledim ve tez hayli genişledi. Böylece kitap haline getirdim.

Burada, kitabın birinci baskısına önsöz yazan ve yayımlanmasına katkıda bulunan Rasih Nuri İleri’ye; o tarihlerde henüz adı duyulmamış bir yazarın kitabını yayımlama cesaretini gösteren Yalçın Yayınları yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kitap 1988 yılında Yalçın Yayınları tarafından basıldıktan sonra beni de şaşırtan geniş bir ilgi gördü. Gazeteciliğe başlayalı henüz 3 yıl olmuştu, ülkede 12 Eylül rejimi, belli kırılmalara uğrasada bir iklim olarak devam ediyordu. Darbeciler tarafından 12 Eylül’de tutuklanmış, çeşitli davalarda yargılanmış ve hapis yatmıştım. Öfkeliydim… Yapacağım iş ve seçeceğim meslek konusunda bir arayış içindeydim; gazetecilik ve akademisyenlik arasında gidip geliyordum. Hayatın akışı gazetecilik mesleğinde kalmamı sağladı, iyi de oldu. Ancak bu ilk kitap, benim akademik alana olan ilgimin sürekli canlı kalmasını da sağladı. Böyle kişisel bir önemi de vardı.

Kitabın gördüğü ilgi, içeriğinin yanı sıra, yayımlandığı tarihte bu konuda ilk ve tek çalışma olmasından da kaynaklanıyordu. O güne kadar Kardo hareketi’ni inceleyen bazı makaleler bulunmasına karşın, bu konuya ilişkin bir kitap yayımlanmamıştı. Kitap çıktıktan sonra, herhangi bir reklam/tanıtım çalışması yapılmadığı halde, hakkında çok sayıda haber, değerlendirme, tanıtım ve eleştiri yazısı yayımlandı, röportajlar yapıldı. Birçok akademik yayının kaynakçasında referans olarak yer aldı.

* * *

Kitapta sadece Kadro dergisini değil, Kardo hareketi dolayımıyla Türkiye sosyalist hareketinin oluşum dönemini, Türkiye Komünist Partisi’ni (TKP) yaratan dinamikleri, Sovyet Devrimi’nin önde gelen isimlerinden Türkçü/Doğucu sosyalist lider ve fikir adamı Sultan Galiyev ve Galiyevizmi, 1960’lı yıllara damgasını vuran ve etkileri günümüze kadar devam eden, siyaset ve düşünce dünyamızın en önemli yayınlarından Yön dergisini ve Yön Hareketi’ni de incelemeye çalıştım.

Kuşkusuz kitabın eksenini ve ana temasını Kadro dergisi ve Kadrocular oluşturdu. Ancak, kitabın yayımlandığı tarihte yukarıda saydığım ve her biri ayrı bölüm oluşturan konular (Kadro, Yön ve Sultan Galiyev vb.) ilk kez farklı bir bağlamda Türkiye’nin siyasal ve entelektüel yaşamında tartışma ortamına giriyordu. Elinizdeki çalışma, Kadro dergisi ve Kardo hareketi konusundaki ilk kitap olmasının yanı sıra, Sultan Galiyev ve Yön Hareketi hakkında da yapılan ilk özgün araştırmalardan biriydi.

* * *

Kitap hakkında İlhami Soysal, Şahin Alpay, Prof. Dr. Mete Tunçay, Mehmet Yalçın gibi akademisyen ve gazeteciler yazılar yazdı. Elinizdeki kitap, olumlu eleştiri ve övgülerin yanı sıra, gerek bazı makale ve kitaplarda, gerekse aynı konuda daha sonra yapılan bazı çalışmalarda doğal olarak eleştiriler de aldı. Bu eleştirilerden bazılarına, elinizdeki yeni baskıda yanıt vermeyi düşündüm. Çünkü haklı ve doğru eleştiriler olduğu gibi -ki yeni baskı için kitabımı gözden geçirirken bu eleştirilerden yararlandım- yanlış değerlendirmeler ve hatalı yorumlar da vardı. Ancak aşağıdaki kısa birkaç değinme dışında bu eleştirilere yanıt vermekten vazgeçtim. Çünkü bunu yaptığım takdirde, kitaba yeni tartışma sayfaları eklemek gerekecekti ki, bu da çalışmanın akışını bozabilirdi. Ayrıca, bu kitapta ileri sürdüğüm tezler, geliştirdiğim görüşler ve yaptığım değerlendirmeler ana hatlarıyla yerinde duruyor ve geçerliliğini koruyordu.

Kardo hareketi hakkında, benim çalışmamın ardından (birincisi 3, ikincisi 11 yıl sonra) iki kitap daha yayımlandı. Bunlardan ilki, bugün Gazi Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Naci Bostancı’nın Kadrocular adıyla 1990 yılında Kültür Bakanlığı Yayınları’ndan çıktı. İkinci kitap ise ODTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Türkeş’e ait. Mustafa Türkeş’in kitabı, Ulusçu Sol Bir Akım alt başlığıyla ve Kardo hareketi ismiyle 1999’da yayımlandı. İkinci kitap, benim çalışmamla aynı ismi taşıyordu.

Mustafa Türkeş kitabında, özellikle Sultan Galiyev ve Kardo hareketi arasında kurduğum ilişkiye, Galiyevizm hakkında yaptığım değerlendirmelere bazı eleştiriler yöneltiyor. Türkeş kitabında, benim Sultan Galiyev ile Kadrocular arasında organik bir bağ olduğunu “ima ettiğimi” ileri sürüyor ve bu görüşe itiraz ediyor. En önemli eleştirisini de bu itiraz oluşturuyor ve böyle bir bağın neden kurulamayacağını kanıtlamaya çalışıyor (bkz. Mustafa Türkeş, Kardo hareketi / Ulusçu Sol Bir Akım, İmge Kitabevi, Aralık 1999 Ankara, Say: 52, 57-59, 106).


Updated: 19 Şubat 2018 — 14:01

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pdf Kitap © 2017 Frontier Theme