Pdf Kitap

Ücretsiz olarak E-kitap indirebilir veya okuyabilirsiniz.

Bir Donemin Perde Arkasi Emin Çölasan

Bu kitap, bilimsel bir araştırma değildir. 24 Ocak kararlarının ve bu alanda yapılan uygulamaların Türk ekonomisine ne getirip ne götürdüğünün, yarar ve zararlarının ortaya çıkarılmasına yönelik de değildir. Amacımız sadcce, o ilginç dönemin “perde arkasını” ele almak. olayın hemen hiç bilinmeyen, üzerinde İliç durulmamış “iç ve dış kulislerini” gözler önüne sermek olmuştur. 24 Ocak kararlan nasıl hazırlandı? Turgut Özal Ankara’ya hangi koşullarla geldi ve neler istedi? Kararlar Bakanlar Kurulu’ndan nasıl geçirildi? Bu sırada Bakanlar Kurulu’nda neler oldu? Komutanlara 8 Ocak ve 30 Ocak 1980 günlerinde verilen ve kamuoyuna bugüne kadar yansımayan brifinglerde neler anlatıldı? IMF bizden ne istiyordu? Başbakan Demirci IMF ile neler konuştu? Yabancı kuruluşlarla yapılan gizli pazarlıklarda, gizli görüşmelerde neler oldu? Bizden hangi taahhütleri istediler, biz onlara neler verdik? Hükümet içerisinde ve bürokraside ne gibi görüş ayrılıkları çıktı? Para bulmak için hemen hemen bütün dünyayı gezen Turgut Özal’ın başma neler geldi? Bu soruların ilginç öykülerini ve perde arkasını tümüyle tarafsız bir açıdan, gerçekleri saptırmadan yansıtmaya çalıştık. Kimseyi övmeyi, yermeyi, yüceltmeyi, ya da küçük düşürmeyi amaçlamadık. Çok sayıda “hassas” olayı saptırmadan, en doğru bir biçimde vermek için çaba harcadık.

Kitabı hazırlamak için aylarca çalıştık. O dönemi sorumlu makamlarda yaşamış olan çok sayıda yetkili ile uzun görüşmeler yaptık. Yüzlerce dosyayı inceledik, yeni belgeler bulduk. Bizim bu mütevazi çalışmamız, Türk ekonomi tarihinin çok önemli bir kesitine ışık tutmaya yönelik bir “ilk adım”dır. Sadece bir başlangıçtır. Bizden sonra başka araştırmacılar, bu konulan elbetteki çok daha değişik bir biçimde ele alacaklar ve bu alanda çok daha iyi eserleri ortaya koyacaklardır. Gösterdiğimiz bütün dikkate rağmen, bu kitapta bazı hata ve eksiklerimiz olabileceğini de biliyoruz. Bunlar için hem okuyucudan, hem de ilgili kişilerden özür diliyor, çalışmalarımıza yardımcı olan, hiç değilse önümüze engel çıkarmaya kalkışmayan herkese teşekkür etmeyi bir görev sayıyoruz.

Emin Çölaşan, Mayıs 1983

GİRİŞ

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1977 yılı Şubat ayında tıkanmış ve döviz transferleri resmen durdurulmuştu. 1970’li yıllarda petrol üreticisi ülkeler tarafından petrol fiyatlarına yapılmaya başlanan ve çok büyük boyutlara ulaşan zamların da etkisiyle, Türkiye’nin geçmişten beri yarı felçli durumda olan dış ödemeler dengesi bütünüyle altüst olmuştu. Türk ekonomisi yapısal bozuklukları nedeniyle aynı duruma 1970 yılında da düşmüş ve o yılın Ağustos ayında Demirel hükümeti tarafından başta devalüasyon olmak üzere bazı ekonomik kararlar uygulama alanına konulmuştu. Ancak bu kararlar ekonomiyi içinde bulunduğu açmazdan kurtarmaya yetmemiş, Özellikle petfol faturasındaki büyük artışlar nedeniyle Türk ekonomisinin sorunları kısa süre sonra yeniden ağırlaşmaya başlamıştı. Sürdürülen hızlı kalkınma hamlesinin, uygulanan açık finansman yöntemlerinin, artan enflasyonun ve döviz yokluğunun etkisiyle Türk ekonomisi ciddi darboğazlara girmeye başlamıştı. Bu kısa “Giriş” bölümünde, Türk ekonomisinin tıkanma nedenlerini tartışacak değiliz. Ancak Türkiye’nin, 24 Ocak dönemine nasıl geldiğini kısaca hatırlatmakla yetineceğiz. Hükümetlerin, ekonominin tam anlamıyla tıkandığının bilincine varmalarından sonra, (1977 yılından 24 Ocak 1980 gününe kadar) Türkiye’de tam beş adet “istikrar programı” hazırlanmıştır.

1977 Ağustos ayında Demirel hükümeti tarafından uygulanmaya konulan “Enflasyona karşı mücadele paketi”.
1978 yılı Mart ayında Ecevit hükümetinin “Yapısal değişim” programı.
Aynı yılın Eylül ayında Ecevit hükümeti tarafından yürürlüğe konulan “Para Kredi Tedbirleri* paketi.
1979 Mart ayında yine Ecevit hükümeti tarafından getirilen “Ekonomiyi Güçlendirme” programı.
1980 yılı Ocak ayında Demirel hükümeti tarafından alınan “24 Ocak” kararları.

Bunlar içinde en “ciddi” bir biçimde uygulanan ve ömrü en uzun olan, 24 Ocak kararlan olmuştur. Bunun dışında kalan diğer “paket ve programlarınbunları hazırlayan kadrolar tarafından bile fazla ciddiye alınmadığını söylemek mümkündür. Bu paket ve programların en büyük özelliği, büyük ölçüde zamlara ve “kur ayarlamalarına” dayanmaları olmuş, böylece dış kredi çevrelerinin hoşnut kalmaları ve Türkiye’ye yeni dış krediler ve borç erteleme olanakları sağlanması amaçlanmıştır. Buna karşın, kibar adıyla “kur ayarlaması” ve gerçek adıyla devalüasyonlar, yeterince dış kredi ya da döviz bulunmadan yapılmış ve bu tür uygulamaların ekonomiye ne getirip ne götürdüğü uzun uzun tartışılmıştır. Sonuçta, yani bu beş ayrı “ekonomik paketin” ardından, Türk lirasının dolar karşısındaki değeri yaklaşık 19 liradan, 24 Ocak kararlarıyla birlikte 70 liraya kadar düşmüş, aynı 2,5 yıllık süre içerisinde enflasyon toplam artışı yüzde 240 dolaylarında gerçekleşmiştir. Türk ekonomisi 1970’li yılların başında açmaza girmeye başlarken, bu sorunun çaresi hep yabancı ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan aranmıştır. Bunun sonucu olarak karşımıza OECD, IMF, Dünya Bankası, yabancı bankalar gibi kuruluşlar çıkmıştır. Özellikle 1974 yılından sonra başlayan koalisyonlar döneminde hiçbir hükümet Türkiye’nin ekonomik sorunlarının üzerine ciddi bir biçimde gidememiş ve ekonomi 1977 yılının Şubat ayında döviz transferlerinin yapılamaz duruma gelmesiyle birlikte resmen tıkanmıştır. Bu tıkanma olayı ve olumsuz ekonomik göstergeler her geçen gün biraz daha artmış uc Türkiye yavaş yavaş uluslararası kuruluşların kucağına iyice düşmeye başlamıştır. Bu süreç içerisinde dış borçlar da hızla artmış, akla. gelebilecek her kaynaktan borç aranmıştır. Türkiye’den, uluslararası kuruluşların isteği her zaman aynı olmuştur. Bunların ana hatları şöyledir:

Bu Sitede Ücretsiz PDF kitap Arşivi indirebilirsiniz!

Updated: 25 Şubat 2018 — 14:10

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pdf Kitap © 2017 Frontier Theme